Om oss

Historien om Citomedia

Navnet Citomedia henger sammen med noe så fiffig og originalt som at cito på latinsk betyr "å sette i bevegelse". Dette henger videre sammen med den opprinnelige forretningsideen da Citomedia ble startet i 2009; som var å produsere video for næringslivet i Norge, og da primært video for web.

Tilbake i 2009 var video ennå i tidlig fase, men trenden for bruk av video i kommunikasjonsøyemed var stigende. Dette var på tross av åpenbare barrierer som høye produksjonskostnader og det tekniske aspektet knyttet til ulike filformater som støttet ulike nettlesere. Citomedia produserte utallige web-TV serier for nettaviser og bedriftsvideoer for næringslivet, men behovet for teknisk publisering ble stadig mer gjeldende ettersom adferdsmønsteret på internett beveget seg mer og mer mot mobil

Dagen etter at den første iPaden ble lansert i februar 2010 tok vi en sjanse på at HTML5 kom til å bli den nye standarden for avspilling av video på internett, og vi startet utviklingen av Vippy. Vi fikk tidlig noen av de største organisasjonene i Norge på kundelisten, og er stolte av at organisasjoner som NHO og Hafslund fortsatt benytter Vippy som sin videoløsning. Med årene har Vippy vokst og globale aktører som IKEA Foundation og Wallenius Wilhelmsen Logistics er noen av de som har kommet til.

Den digitale markedsføringen er i kontinuerlig utvikling og det kommer stadig ny teknologi og verktøy som forbedrer resultatene. Citomedia har fulgt utviklingen tett og er stolte av å bidra med nye verktøy, men aller mest at vi skaper gode resultater for våre kunder. Det skal vi fortsette med!

Ta gjerne kontakt med oss?

Vi er bare en samtale unna +47 917 43 933

Choose Colour